Impregnantas sumažina vandens, riebalų bei purvo skverbimąsį į paviršių.